Cách chọn tôm sao cho tươi ngon để bảo quản  - Khi bạn cầm tôm…